gettyimages-481016066_mast

ادامه جنگ سرد رئال و یونایتد بر سر راموس

حرفهای امروز فن خال در مورد احتمال مذاکره برای خرید راموس را می توان ادامه جنگ سرد یونایتد با رئال دانست. شیاطین سرخ می دانند که رئال مادرید همچنان به دنبال خرید ده خیا است و می خواهند هر طور که شده این باشگاه را پای میز مذاکره بنشانند. در […]

ادامه نوشته...

ترجمه توسط تابناك وب