ادامه جنگ سرد رئال و یونایتد بر سر راموس

gettyimages-481016066_mast

حرفهای امروز فن خال در مورد احتمال مذاکره برای خرید راموس را می توان ادامه جنگ سرد یونایتد با رئال دانست.

شیاطین سرخ می دانند که رئال مادرید همچنان به دنبال خرید ده خیا است و می خواهند هر طور که شده این باشگاه را پای میز مذاکره بنشانند.

در حال حاضر سران رئال مادرید هرگونه احتمال فروش سرخیو راموس را رد می کنند اما ظاهرا یونایتد گوشش به این حرف ها بدهکار نیست.

ارسال دیدگاه

ترجمه توسط تابناك وب